2014 Ekim Dönemi Türkiye’de ve Avrupa’da Hareketlilik Projelerine Başvurularımız

Derneğimiz Tarafından Türkiye Ulusal Ajansına Başvurusu Yapılan Projenin Özeti;

“Sokakta Çalışan Çocuklar İçin Parlak Bir Gelecek” / “Bright Future for Street Working Children” 

EU flag-Erasmus+_vect_POS

Hırvatistan, İspanya, İtalya, Makedonya, Romanya ve Türkiye’den 42 gencin 7 gün süreyle sosyal bir konu altında biraraya gelecekleri, kişisel becerilerini geliştirecekleri, yetkinlik kazanacakları, takım çalışması kültürünü edinecekleri bir projedir. Her ortak ülkeden 3 kız ve 3 erkek katılımcı ile 1 lider projede yer alacaktır. Ayrıca katılımcı gençlerin yarısı sosyal/ekonomik/eğitimsel açıdan daha az fırsatlara sahip gençler arasından seçilecektir.

Bilindiği üzere Avrupa 2020 stratejisinin 5 temel hedefi eğitim, istihdam, sosyal dışlama ve yoksulluk konuları ile doğrudan ilitilidir. Proje ile sosyal sorunlara yönelik sivil insiyatifi harekete geçirmek ve gençlerin dezavantajlılık, avrupa vatandaşlığı, demokrasi, sosyal hayata dahil olma ve eğitim-istihdam ilişkisi hususlarında bilgilendirilmesi istenmektedir.

Ev sahibi kuruluş olarak Sokakta Çalışan Çocuklar Merkezi ile ortaklaşa faaliyeler yapmakta, aynı zamanda “Sokakta Çalışan Çocuklar ve Ankara Sokaklarında Çalışan Çocuklar Merkezi Nitel Araştırma Çalışması, Değerlendirme ve Tavsiye Raporu” gibi akademik çalışmaları da kamuoyuna sunmaktayız. Derneğimiz çocuk işçiliğinin sonlandırılması ile mücadele eden söz konusu Merkezin uluslararası bilinirliğinin arttırılması amacı ile 2014 yılında BM Kamu Ödüllerine aday göstermiştir. Merkez 445 proje arasından birinci seçilmiştir. Bu yönüyle gençleri sosyal bir konuda doğru bir çözümle buluşturmuş olacağımıza inanmaktayız.

Ortak ülkelerdeki gençler, hareketlilik projesi kapsamında yerleşim yerlerinde sokakta çalışan çocuklar ile ilgili anket çalışması yapacak ve ardından bu çalışmaları biraraya gelerek karşılaştırmalı olarak değerlendirecekler. Ahsap ürün/oyuncak boyanması, müzik icrası , resim çizim teknikleri ve sportif faaliyerler konularında uzmanlardan bilgi alıp Ankara Sokaklarında Çalışan Çocuklar ile bir araya gelerek onların sosyal hayata dahil olmaları için gruplar halinde tüm bu faaliyetleri yürüteceklerdir.

Takım çalışmaları ile gençlerin ileride karşılaşacakları çalışma ortamlarını tanımaları istenmektedir. İnşa etme, değerlendirme sandığı ve çiçek ekimi gibi faaliyetler ile sivil toplumun görevleri, seçimlerde oy kullanımının önemi ve insan sermayesine yapılan her katkının mutlak pozitif etkisinin anlaşılması sağlanacaktır. Gençlerin ayn zamanda hareketlilik vesilesi ile birbirlerinin özgün kültürel değerlerini tanımaları ve en önemlisi birbirleri ile arkadaş olmaları ümit edilmektedir.

İstatistiklere göre yurtdışı tecrübesi istihdam edilebilirlikte pozitif bir etkiye sahiptir. Bu bağlamda proje ile özellikle düşük fırsatlara sahip gençlerin istihdam edilebilirliklerinin arttırılması beklenmektedir. Proje ile beklenen bir diğer etki de kamu kurumlarında gönüllülük çalışmalarının ivme kazanması, sokakta çalışan çocuklar ile ilgili yanlış algıların ve tutumların ortadan kaldırılmasına katkıda bulunulmasıdır.

 

Derneğimizin Romanya ve Litvanya’da Ortak Olduğu Projeler

“Talking, Cooking and Given Away” 1 – 10 Temmuz 2015  (APV 29 to 31 May 2015)

“Healthy and Optimistic” Daugirdiskes, Lithuania 1 – 12 Ağustos 2015