Promotıng Youth Entrepreneurshıp: Set up a Busıness

Promotıng Youth Entrepreneurshıp: Set up a Busıness

gorunurluk

Erasmus+ Gençlik Programı kapsamında AB tarafından desteklenen “Genç Girişimciliginin Tesvik Edilmesi : İş Kurma” projesi Avrupa 2020 stratejisinin 5 temel hedeflerinden birisi olan istihdam konusunu ele almaktadır. Ayrıca Youth Guarantee programı tekliflerine ek olarak gençlerin kendi işlerini kurabilmeleri amacı ile girisimcilik konusunda bilgilendirilmelerini ve bir ürünün üretim ve pazarlama süreçlerini içine alan bir ögrenme sürecini sunmayı amaçlamaktadır.

Bu bağlamda gençlerin girişimcilik, is planı oluşturma ve pazarlama stratejileri konularında donanımlı hale gelmelerini sağlayan ve ardından hediyelik sabun/çikolata ve mum üretimi üzerinden edindikleri bilgileri pratiğe dökecekleri kaliteli bir öğrenme süreci sunulmuştur. Genel hatları itibariyle katılımcılar kendi ülkelerinde söz konusu ürünler için bir pazar araştırması yaptılar ve bu pazar araştırmaları verilerine dayanarak uzmanlar mentorluğunda belirlenen ürünler üzerinden bir is planı oluşturdular. Pazarlama stratejilerini belirledikleri kokulu ve farklı şekillerdeki hediyelik sabun/çikolata ve mum ürünleri proje dahilinde üretip; pazar yerlerinde gerçek müşterilere satısını da gerçekleştirdiler.

İnsanların kendi islerini kurmaları önündeki birçok kültürel faktör düşünüldüğünde özellikle de gençlerin nasıl yapabilecekleri/ başarabilecekleri konusunda bilgilendirilmeleri, teşvik edilmeleri ve desteklenmeleri gerekmektedir. Türkiye gibi büyük bir genç nüfusa sahip olan ülkeler basta olmak üzere genç işsizliğinin yüksek olduğu ülkelerin gelecekleri ve kalkınmaları için de bu tür girişimlerin desteklenmesi çok büyük bir öneme sahiptir.

5 – 13 Ağustos 2017 tarihleri arasında Türkiye’nin başkenti Ankara’da, Estonya, Hırvatistan, Macaristan, Romanya, İspanya ve Türkiye’den 21 gencin katılımı ile ki her bir ülkeden en az 2’si sosyal, ekonomik ya da eğitsel zorluklarla karşılaşanlar arasında seçilmek üzere her bir ortak ülkeden 3 gençlik çalışanı/eğitmen katıldılar.

Gençlerin istihdam edilebilirliklerine katkı sunmanın yanısıra; projedeki faaliyetler ile gençlerin kişisel gelişimlerine yönelik olumlu etkiler de söz konusudur. Özellikle ekip çalışmasına yatkınlıklarının artması, iletişim ve dil becerilerinin gelişmesi ile sorumluluk bilincinin artması gibi pozitif yönde tutum ve davranış değişiklikleri de beklenmektedir. Bir diğer yandan gençler arasında kültürel farklılıkların bilinmesi, hoşgörü ve anlayışın gelişmesi için ortaklar kendi kültürlerini tanıtan etkinlikler düzenlediler.

Ortak kuruluşların gençlik çalışmaları hakkındaki deneyimlerini paylaşmalarının yanısıra katılımcılar tarafından projenin temel  konuları olan içeren girişimcilik, genç işsizliği ve gençlik çalışmalarını üzerine birer bildiri de hazırlanmıştır. Projenin yerel ve uluslararası düzeydeki yaygınlaştırma faaliyetleri ile birlikte Ankara’da bürokratların ve karar vericilerin davet edildiği bir kapanış resepsiyonu tertiplendi. Bu resepsiyonda 2010 – 2018 AB Gençlik Stratejisinin istihdam ve girişimcilik alanındaki çabalarına da katkı sunacak bu proje ile gençlere sunulabilecek fırsatların önemine de değinilmiştir..

Poster Promoting Youth Entrepreneurship

 

 

Bu proje ile Derneğimiz; 3 yıl üst üste AB Gençlik Programlarından hibe almaya hak kazanmış oldu. Bu başarıdan ötürü proje ekibimizi de ayrıca kutlarız.

 

 

 

Proje Çıktıları ve Dokümanlar (İngilizce)

Proje Bilgi Notu (Detaylı, Gençlik Projeleri İçin Örnek Niteliğinde)
Proje e-kitap
Consumer Market and Consumer Behavior e-dokuman 
Busines Ideas Generated during the Mobility e-doküman2
EU 2020 Strategy and Erasmus+ Youth Program e-dokuman3
Pazarlama Sunumu
Entrepreneurship and Incentive System in Turkey
Çikolata Mum Taş Sabun Sunumu
Romanya Sunumları 1 & 2 – Romanya Kültürel Quiz
Destekçi Kuruluş Sunumu
Katılımcılar İçin Pratik Sözlük
İş Planı Değerlendirme Formu (KOSGEB)
Resepsiyon Daveti (Örnek Kullanım İçin Word Formatında)
Eğitmenler
Sosyal Medya Görünürlük

IMG_0064 - Kopya IMG_0088 - Kopya IMG_0105 - Kopya IMG_0173 - Kopya IMG_0176 - Kopya IMG_0184 - Kopya IMG_0191 - Kopya IMG_0260 IMG_0266 IMG_0295 IMG_0297 IMG_0324 IMG_0333 IMG_0364 IMG_0381 IMG_9677 - Kopya IMG_9731 - Kopya IMG_9745 - Kopya IMG_9753 - Kopya IMG_9759 - Kopya IMG_9788 - Kopya IMG_9792 - Kopya IMG_9828 IMG_9852 IMG_9921 IMG_9940 IMG_9977