2015 YILI OLAĞAN GENEL KURULU ÇAĞRISI

Başkent Gençlik Hareketi Eğitim, Kültür, Sanat, Spor, Gezi ve Yardımlaşma Derneği’nin değerli üyeleri;

Derneğimizin 2015 yılı Olağan Genel Kurulu, aşağıda belirtilen tarih, yer ve saatte belirtilen gündem çerçevesinde toplanacaktır. Tüm üyelerimizin Genel Kurula katılımı rica olunur.
Tarih ve Saat: 22 Mart 2015, 12.00
Yer: Anıttepe Mahallesi Turgut Reis Caddesi 53/D Çankaya Ankara

Gündem:
– Divan Heyetinin Seçimi
– Başkanın Sunuşu: Derneğimiz 2014 Yılı Faaliyet Raporu ve Mali Raporunun Sunumu
– Denetim Kurulu’nun Sunuşu
– Yönetim ve Denetim Kurulu’nun İbrası
– Yönetim Kurulu’nca Hazırlanan Bütçe Sunumu
– Dernek Hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk ücretlerinin (yurtiçi ve yurtdışı) tespiti
– Dernek Organlarının Seçimi (Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu)

Çağrı Tarihi: 28 Şubat 2015