2017 YILI OLAĞAN GENEL KURULU ÇAĞRISI

2017 YILI OLAĞAN GENEL KURULU ÇAĞRISI

Başkent Gençlik Hareketi Eğitim, Kültür, Sanat, Spor, Gezi ve Yardımlaşma Derneği’nin değerli üyeleri;

Derneğimizin 2017 yılı Olağan Genel Kurulu, aşağıda belirtilen tarih, yer ve saatte belirtilen gündem çerçevesinde toplanacaktır. Tüm üyelerimizin Genel Kurula katılımı rica olunur.
Tarih ve Saat: 19 Mart 2017, Pazar günü saat: 12.00
Yer: Anıttepe Mahallesi Turgut Reis Caddesi 53/D Çankaya Ankara

Gündem:
– Divan Heyetinin Seçimi
– Başkanın Sunuşu: Derneğimiz 2015-2017 Yılı Faaliyet Raporu ve Mali Raporunun Sunumu
– Denetim Kurulu’nun Sunuşu
– Yönetim ve Denetim Kurulu’nun İbrası
– Yönetim Kurulu’nca Hazırlanan Bütçe Sunumu
– Dernek Hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk ücretlerinin (yurtiçi ve yurtdışı) tespiti
– Federasyon Üyelikleri, Üyelikten Çıkma ve Federasyon Kurma Yetkisi,

– Dernek Organlarının Seçimi (Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu)

Çağrı Tarihi: 01 Mart 2017