İnternet Tabanlı Sosyal Ağların Toplum Ruh Sağlığına Etkileri

İnternet Tabanlı Sosyal Ağların Toplum Ruh Sağlığına Etkileriİnternetin hayatımıza girişi ile birlikte bilgiye erişim ve iletişim hiç olmadığı kadar kolaylaşmış ve bu kolaylık tüm alanlarda olduğu gibi sosyal yaşamda da derin etkiler bırakmıştır ve bırakmaya da devam etmektedir.

Türkiye’deki internet kullanıcısı sayısı Şubat 2013 itibariyle 26.6 milyona ulaşmıştır (EticaretMag.com , 2013). Dünya’daki diğer veriler de incelendiğinde her bir bireyin internette harcadığı sürenin önemli bir bölümü Facebook, Twitter vb. sosyal ağlarda geçmektedir. Bu bağlamda sosyal ağların kişiler üzerindeki etkileri yadsınamayacak düzeyde olduğu kolaylıkla anlaşılabilecektir.

Teknoloji ile birlikte değişen iletişim yolları olarak kabul edilen sosyal medya (eposta, blog, çevrimiçi forumlar, twitter, facebook, vb. sosyal ağlar dahil) fiziksel ve coğrafi engeller olmaksızın insanları birbirine bağlamaktadır. (Karagülle & Çaycı, 2014, s. 8) göre sosyal paylaşım ağlarının etkileşimli yapısı ve mobil iletişim teknolojilerinin zamana ve mekana bağlı kalmaksızın iletişime imkan sağlaması; bireyi yalnız hissetmeyeceği, ilişkilerini güçlendireceği yeni ortamlara girmesine olanak sağlamaktadır. Ancak bu dijital ortamların gerçekten uzak yapıları nedeniyle, sanılanın aksine bireyi ekranlara ve teknolojiye bağımlı hale getirmektedir.

Nisan 2014 verilerine göre (DMR Digital Marketing Rambling, 2014) 1.28 milyar facebook kullanıcısı bulunmakta ve bu kullanıcıların 757 milyonu facebook’u günlük olarak aktif kullanmaktadır. Facebook kullanıcısı gençlerin ortalama 300 arkadaşı var ve kullanıcıların %34’ü 18-29 yaş aralığındadır. Beğenme veya paylaşma butonu günde 22 milyar kez tıklanmaktadır. Her gün 350 milyon fotoğraf paylaşılmaktadır ve bir kullanıcı ortalama olarak 217 fotoğraf paylaşmaktadır. Facebook’da ziyaret başına geçirilen ortalama süre 20 dakika, günde ortalama harcanan süre ise 20 milyar dakikadır. Kullanıcı başına harcanan süre ise aylık ortalama 8.3 saattir…

(Çalışmalarımızın tam metnine ulaşmak için Derneğimize yazılı olarak başvurabilirsiniz)