İşitme Engeli ve İşitme Kaybı


İşitme Engeli; doğuştan veya sonradan olan problemler nedeniyle işitme duyarlılığında meydana gelen azalma neticesinde işitme duyarlılığındaki azalmanın bireyde ortaya çıkardığı yetersizlikler durumudur. İşitme kaybı, doğuştan veya sonradan olan problemler nedeniyle işitme duyarlılığında meydana gelen azalmadır. İşitme engeli ise işitme duyarlılığındaki azalmanın bireyde ortaya çıkardığı yetersizlikler durumudur.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tahminlerine göre dünyada 59 milyon işitme engelli vardır (Toplam Nüfusun %0.9’u). Sesin Şiddet birimi desibeldir (dB). Desibel insan kulağının işitebildiği en küçük ses şiddetidir ve WHO’ya göre 61dB ve üzerindeki sesleri duyanlar işitme kaybı olanlar olarak değerlendirilmektedir. Bazı çalışmalarda da 95dB ve üzerinde düzgün bir şekilde işitenler işitme kaybı olanlar olarak değerlendirilmiştir.

İşitme engelliler gerek işgücüne katılım gerek de eğitim olanaklarından faydalanamamak gibi temel sorunlarla mücadele etmenin yanında Diğer engel gruplarına göre dışarıdan fark edilmemeleri nedeniyle daha çok ihmal edilen engel grubu olmuştur. İşitme engelli bireylerin yaş ve cinsiyetlerine göre gereksinimlerinin belirlenebilmesi ve bu sorunların çözümünde gerekli altyapının hazırlanması üst düzey bir aciliyete sahiptir.

İşitme engelli çocuk, genç, yaşlı ve kadınlara eşit ve kaliteli yaşam imkânı sunarak işitme engelli bireylerin ve grupların hayatın içerisinde aktif rol almasının önündeki engelleri ortadan kaldırmak amacıyla ülkemizde ve dünyada çok farklı uygulamalar hayata geçirilmektedir.

(Uygulamalar hakkında bilgi almak için Derneğimiz ile iletişime geçebilirsiniz.)